Install and Configure Exchange Server 2019-Part 3

پیکربندی Email Address Policy

پس از اینکه پیکربندی Send Connector به اتمام رسید، قدم بعدی می تواند پیکربندی Email Address Policy برای پیام رسان سازمان خودتان باشد.اگر شما SMTP Domains های متفاوتی داشته باشید و به عنوان Accepted Domain اضافه کرده باشید و بخواهید به هر گیرنده در سازمان خود اضافه کنید، باید Default Email Address Policy را به روز کنید.

ما قبل از اینکه Email Address Policy را بر روز کنیم، بر اساس سیاستهای سازمانی خود و برای فعالیت در بستر اینترنت و همچنین ارسال و دریافت ایمیل تصمیم به ثبت یک دامنه با پسوند جدید می گیریم، در نتیجه دامنه rebeladmin.ir را به عنوان یک Domain Accept در Exchange معرفی می کنیم. این تنظیمات را می توانید مانند شکل زیر انجام دهید.(برای اطلاعات بیشتر در این مورد می توانید به این لینک در سایت مایکروسافت نیز مراجعه کنید)

مایکروسافت پیشنهاد می دهد که (User Principal Name (UPN با آدرس ایمیل اصلی هر کاربر سازگار باشد در غیر این صورت کاربر باید به صورت دستی domain\user یا UPN را به ایمیل آدرس خود اضافه کند.اگر UPN آنها با آدرس ایمیل خود مطابقت داشته باشد، Outlook در وب ، ActiveSync و Outlook به طور خودکار آدرس ایمیل را با UPN مطابقت می دهند.

خوب ما برای حل این مشکل یک UPN جدید در دایرکتوری خود به ثبت می رسانیم. برای ساخت یک UPN جدید مانند شکل زیر کنسول Active Directory Domain And Trusts را باز کنید و بر روی آن Properties بگیرید و دامین جدید را Add کنید.

برای پیکربندی Email Address Policy مراحل زیر را انجام دهید:

در کنسول مدیریتی EAC به Mail flow > Email address policies بروید و email address policy ی را که می خواهید تغییر دهید انتخاب کنید، سپس بر روی Edit کلیک کنید.

سپس در پنجره باز شده به Email Address Format بروید و Format ایجاد شده را انتخاب و Edit کنید.

مطابق شکل زیر، تنظیمات را طبق سیاست های سازمانی خود تغییر دهید و save کنید.سپس در قسمت Apply to مطمئن شوید که “All Recipient Type” در حالت انتخاب است و بر روی Save کلیک کنید.

بعد از اینکه تنظیمات به پایان رسید Email Address Policy مورد نظر را انتخاب کنید و در پنل سمت چپ مطابق شکل زیر بر روی Apply کلیک کنید. یک پیام اخطار باز می شود که بر روی Yes کلیک کنید و اجازه دهید تا progress bar به پایان برسد و برای اتمام کار بر روی Close کلیک کنید.

تنظیمات Virtual Directories

همانند نسخه های قبلی Microsoft Exchange 2019 از Virtual Directories پیروی می کند و ما می توانیم این تنظیمات را از طریق (Exchange Admin Center (EAC یا Exchange Management Shell (EMS) پیکربندی کنیم.

  • OWA
  • ECP
  • Outlook Anywhere
  • ActiveSync
  • Exchange Web Services
  • OAB
  • Autodiscover
  • Mapi

پیکربندی OWA Virtual Directory

هر چند نام OWA به Outlook در وب تغییر کرده است، اما نام Virtual Directory هنوز “owa” است. برای تنظیم Outlook روی web virtual directory دستورات زیر را در Exchange Management Shell اجرا کنید.

$namespace = “webmail.rebeladmin.ir”

Set-OwaVirtualDirectory -Identity “HOSTNAME\OWA (Default Web Site)” -ExternalUrl https://$Namespace/owa -InternalUrl https://$Namespace/owa

برای بررسی درستی OWA URL دستور زیر را اجرا کنید.

Get-OwaVirtualDirectory | Select Server,ExternalURL,InternalURL | fl

شما برای این تنطیمات همچنین می توانید از پنل مدیریتی Exchange Admin Center نیز استفاده کنید و برای اینکار می توانید مطابق شکل زیر عمل کنید(چون کار برای تمامی دایرکتوریها به همین صورت می باشد ما مراحل بعدی را فقط از طریق EMS انجام میدهیم).

پیکربندیECP Virtual Directory

برای پیکربندیECP Virtual Directory دستورات زیر را در EMS اجرا کنید.

Set-EcpVirtualDirectory -Identity “HOSTNAME\ECP (Default Web Site)” -ExternalUrl https://$namespace/ecp -InternalUrl https://$namespace/ecp

برای بررسی صحت انجام کار از دستور زیر استفاده کنید.

Get-EcpVirtualDirectory | Select Server,ExternalURL,InternalURL | fl

پیکربندی Outlook Anywhere

برای پیکربندی Outlook Anywhere دستورات زیر را در EMS اجرا کنید.

Set-OutlookAnywhere -Identity “HOSTNAME\RPC (Default Web Site)” -ExternalHostname $namespace -InternalHostname $namespace -ExternalClientsRequireSsl $true -InternalClientsRequireSsl $true -DefaultAuthenticationMethod NTLM

برای بررسی صحت انجام کار از دستور زیر استفاده کنید.

Get-OutlookAnywhere | Select Server,ExternalHostname,Internalhostname | fl

پیکربندی ActiveSync Virtual Directory

برای پیکربندی ActiveSync Virtual Directory دستورات زیر را در EMS اجرا کنید.

Set-ActiveSyncVirtualDirectory -Identity “HOSTNAME\Microsoft-Server-ActiveSync (Default Web Site)” -ExternalUrl https://$namespace/Microsoft-Server-ActiveSync -InternalUrl https://$namespace/Microsoft-Server-ActiveSync

برای بررسی صحت انجام کار از دستور زیر استفاده کنید.

Get-ActiveSyncVirtualDirectory | select server,externalurl,internalurl | fl

پیکربندی Exchange Web Services Virtual Directory

برای پیکربندی Exchange Web Services دستورات زیر را در EMS اجرا کنید.

Set-WebServicesVirtualDirectory -Identity “HOSTNAME\EWS (Default Web Site)” -ExternalUrl https://$namespace/EWS/Exchange.asmx -InternalUrl https://$namespace/EWS/Exchange.asmx

برای بررسی صحت انجام کار از دستور زیر استفاده کنید.

Get-WebServicesVirtualDirectory | Select Server,ExternalURL,InternalURL | fl

پیکربندی OAB Virtual Directory

برای پیکربندی OAB Virtual Directory دستورات زیر را در EMS اجرا کنید.

Set-OabVirtualDirectory -Identity “HOSTNAME\OAB (Default Web Site)” -ExternalUrl https://$namespace/OAB -InternalUrl https://$namespace/OAB

برای بررسی صحت انجام کار از دستور زیر استفاده کنید.

Get-OabVirtualDirectory | Select Server,ExternalURL,InternalURL | fl

پیکربندی AutoDiscover Virtual Directory

برای پیکربندی AutoDiscover Virtual Directory دستورات زیر را در EMS اجرا کنید.

Set-ClientAccessService -Identity <HOSTNAME> –AutoDiscoverServiceInternalUri “https://autodiscover.msexperttalk.com/Autodiscover/Autodiscover.xml”

برای بررسی صحت انجام کار از دستور زیر استفاده کنید.

Get-ClientAccessService | fl identity,autodiscoverserviceinternaluri

پیکربندی MAPI Virtual Directory

برای پیکربندی MAPI Virtual Directory دستورات زیر را در EMS اجرا کنید.

Set-MapiVirtualDirectory -Identity “HOSTNAME\mapi (Default Web Site)” -ExternalUrl https://$namespace/mapi -InternalUrl https://$namespace/mapi

برای بررسی صحت انجام کار از دستور زیر استفاده کنید.

Get-MapiVirtualDirectory | Select Server,ExternalURL,InternalURL | fl

بعد از آنکه پیکربندی تمام Virtual Directory ها به پایان رسید باید IIS را ریست کنیم، بدین منظور می توانید از دستور زیر استفاده کنید.

C:\> IISReset

کار ما در این قسمت به پایان رسید، امیدوارم تا اینجای کار مشکلی نداشته باشید و توانسته باشید تمامی مراحل را به درستی در سناریوی خود پیکربندی کنید.

در قسمت بعدی ما SSL Certificate و Anti Spam را پیکربندی خواهیم کرد.

خوب ، خوش و خرم باشید.

یا حق.

۰ ۰ votes
Article Rating
اشتراک گذاری:
مسولیت زندگیتان را به عهده بگیرید. این را بدانید … فقط شما هستید که میتوانید خودتان را به جایی که میخواهید برسانید، نه هیچکس دیگری.
پست ایجاد شده 14
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments

پست های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا
2
0
Would love your thoughts, please comment.x